Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

ROBIN BVBA
Mechelsesteenweg 4
2000 ANTWERPEN
info@therobinstore.com
+32(0)3 645 59 77
BE0476506659

 

Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN
 

De e-commerce website www.schooluniformen.com van ROBIN, een BVBA met maatschappelijke zetel te Mechelsesteenweg 4 2000 ANTWERPEN BTW BE0476506659, hierna genoemd 'THE ROBIN STORE, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel www.schooluniformen.com, moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door THE ROBIN STORE aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden THE ROBIN STORE niet. THE ROBIN STORE is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. THE ROBIN STORE is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via de contactopties op onze website. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door THE ROBIN STORE. THE ROBIN STORE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

ARTIKEL 4: ONLINE AANKOPEN

 

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen. De klant kan een gewenst product kiezen en vervolgens de maat en het aantal stuks kiezen. De klant kan Eens de klant zeker is van zijn/haar bestelling, kan via de knop ‘voeg toe aan mijn winkelmandje’ naar het winkelmandje gegaan worden. Eens in het winkelmandje, krijgt de klant de melding wat er zonet werd toegevoegd. Indien de klant een couponcode kan hij/zij deze ook hier ingeven en wordt die automatisch van het totaalbedrag afgetrokken. De klant geeft de facturatiegegevens in. De klant kan ook een ander afleveradres invoeren. De klant moet het gewenste adres ingeven om de bestelling en levering correct te kunnen voltooien. De verzending gebeurt door B-post. Standaard verzendkosten voor levering binnen België is €7. Vanaf een bedrag van €75 geniet de klant gratis verzending. De klant kan indien gewenst ook een opmerking toevoegen. De klant ziet nu het totaal te betalen bedrag. Dit bedrag is inclusief btw. Hierna kiest de klant de gewenste betaalmethode. Hiervoor hij de keuze uit verschillende betaalmogelijkheden. Er worden geen extra kosten vanwege de betalingsmethode aangerekend. De klant moet het vakje (OPT-IN) aanduiden waar hij/zij verklaart de Algemene Voorwaarden van www.schooluniformen.com gelezen te hebben en akkoord gaat. De klant kan nu op de knop ‘Plaats order’ klikken. Indien bepaalde velden niet of foutief ingevuld zijn, krijgen deze een rode foutmelding. De klant dient deze foutmeldingen eerst op te lossen alvorens opnieuw op ‘Plaats order’ te klikken. De klant ontvangt nu een orderbevestiging per mail. The Robin Store is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van info@therobinstore.com en The Robin Store de betaling van de goederen ontvangen heeft.

 

ARTIKEL 5: LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 

Eens het order werd aangemaakt door de klant, wordt The Robin Store hiervan verwittigd zodat het order zo snel mogelijk klaargemaakt kan worden voor transport.  Van zodra het order verzonden is, ontvangt de klant de melding via mail dat zijn/haar order verzonden werd. Leveringstermijn is afhankelijk van B-post. Wij werken samen met Bpost en Bpost streeft ernaar de binnenlandse pakketten de volgende werkdag af te leveren. Echter is dit geen garantie. Er wordt dus niet geleverd tijdens het weekend. Standaard verzendkosten voor levering binnen België is €7. Vanaf een bedrag van €95 geniet de klant gratis verzending. Eventuele vertragingen die veroorzaakt zijn na aflevering door The Robin Store bij B-post zijn geen verantwoordelijkheid van The Robin Store. The Robin Store doet het mogelijke om de bestelling binnen de bepaalde termijn af te leveren, maar kan dit niet garanderen gezien er met externe partners wordt samengewerkt. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen maximaal 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Bpost streeft er echter wel naar om de binnenlandse pakketten de volgende werkdag af te leveren. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan The Robin Store. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren. Bijvoorbeeld een postpakket wordt opgehaald in ons verkooppunt.

 

ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

De aangekochte artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van The Robin Store. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van The Robin Store te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

ARTIKEL 7: HERROEPINGSRECHT
 

The Robin Store verkoopt het schooluniform van Sint-Ursula-Instituut Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Deze schooluniformkledij wordt geborduurd met het logo van de school en de bestelling / overeenkomst tot aankoop kan om die  reden niet herroepen worden. De Klant heeft enkel de mogelijkheid om uniformkledij om te ruilen voor een andere maat van hetzelfde product of een waardebon van het aangekochte bedrag. De klant kan aangekochte producten omruilen op de volgende manieren:

 • In The Robin Store winkel te Antwerpen.
 • Terugsturen van de bestelling.

Hieronder een overzicht van de voorwaarden om uniformkledij om te ruilen:

 • De artikelen zijn niet gedragen. Het passen van artikelen is toegestaan.
 • De artikelen zijn niet gewassen.
 • De artikelen zijn niet bevuild.
 • Geen markeringen of aanpassingen aan de kledij (verkorten, borduren, naam in labels).
 • Voorzien van originele labels & ettiketten.

Om hygiënische redenen kunnen we volgende artikels niet omruilen:

 • Sokken, kniekousen of collants/kousenbroeken.
 • Mutsen & sjaals
   

ARTIKEL 8: GARANTIE

 

Krachtens de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met The Robin Store en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan The Robin Store. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant The Robin Store zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn.

 

ARTIKEL 9: KLANTENDIENST

 

De klantendienst van The Robin Store is bereikbaar op het telefoonnummer +32 476 95 26 56, via e-mail op info@therobinstore.com of per post op het volgende kantooradres: Mechelsesteenweg 4, 2000 Antwerpen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

ARTIKEL 10: SANCTIES VOOR NIET-BETALING

 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover The Robin Store beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het nietbetaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt The Robin Store zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

ARTIKEL 11: PRIVACY

 

The Robin Store respecteert uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving. De door u meegedeelde persoonsgegevens (met name uw naam, adres, e-mailadres, etc) zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling. The Robin Store beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan The Robin Store, Mechelsesteenweg 12, 2000 Antwerpen, info@therobinstore.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. In geval u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing kan u zich hier steeds kosteloos tegen verzetten. Hiertoe kan U zich steeds richten tot The Robin Store. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. The Robin Store houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@therobinstore.com

 

ARTIKEL 12: GEBRUIK VAN COOKIES

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Er worden 'first party cookies' gebruikt door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Ook worden er third party cookies gebruikt. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

ARTIKEL 13: AANTASTING GELDIGHEID - NIET-VERZAKING

 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door The Robin store om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze Voorwaarden aantasten.

 

ARTIKEL 14: WIJZIGING VOORWAARDEN

 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van My Add On. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

ARTIKEL 15: BEWIJS

 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTER

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement ANTWERPEN bevoegd.